Pieteikties:

1.Norādi, kura darba vieta Tev būtu visizdevīgākā:

(ņemsim to vērā, atklājot nākamās uzpildes stacijas)

2.Kuras trīs no šīm īpašībām vislabāk raksturo Tevi:

3.Uzraksti, ko Tu līdz šim esi darījis:

300

Iesniegt pieteikumu